INFO: +420 468 000 248 | podatelna@vseradov.cz
Dnes je 30. května 2024 a svátek má Ferdinand 17°C | Zítra Kamila 19°C

Czech POINT

Czech POINT

Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:


Výpisy z veřejných evidencí
 • Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Insolvenčního rejstříku
 • Registru účastníků provozu  modulů autovraků
 • Obchodního rejstříku
 • Katastru nemovitostí
 • Živnostenského rejstříku

 

Výpisy z neveřejných evidencí:
 • Rejstříku trestů
 • Bodového hodnocení řidiče

Ceník

V případě výpisů z Rejstříku trestů ověřující správní úřad vybírá vždy poplatek 50 Kč za výpis. Poplatek v tomto případě nezáleží na počtu stran ani není možné tento snížit.

Cena ostatních výpisů za 1. stranu max. 100 Kč
Cena za další strany max. 50 Kč


U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.


Pro výpis z katastru nemovitostí je třeba znát – číslo listu vlastnictví

Pro částečný výpis – číslo požadované parcely, objektu nebo bytové jednotky


Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.


Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost. Vzor plné moci je možné vyzvednout přímo na pracovišti Czech POINTU, který je umístěn na odboru živnostenského podnikání, Adámkova třída - 4 patro.


Dále prostřednictvím agend Czech POINTU provádíme:

 • Autorizovanou konverzi dokumentů z listinné do elektronické podoby a naopak 
 • Vyřízení žádosti o  - zřízení datové schránky -  zrušení datové schránky  -  opětovné zpřístupnění datové schránky
 • Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do DS a zažádání o nové
 • Přidání pověřené osoby  k přístupu do datové schránky

Veškeré úkony týkající se DS jsou bezplatné.

Zpoplatněna je pouze konverze dokumentů - 1 stránka 30 Kč a opětovná žádost o nové přístupové údaje během 3 let 200 Kč

 

Pověřená osoba k vystavení dokumentu v obci Všeradov je: Tlapáková Miluše.

 

Aplikace Digiregion