INFO: +420 468 000 248 | podatelna@vseradov.cz
Dnes je 30. května 2024 a svátek má Ferdinand 18°C | Zítra Kamila 19°C

Mapový informační systém

Mapový informační systém

Zastupitelstvo obce Všeradov schválilo na svém zasedání 6. 11. 2014, usnesením č. 4/2014/12 nákup mapového informačního systému GEOSENSE s. r. o.

 

Jedná se o online mapovou aplikaci, která usnadňuje správu a evidenci obecní majetku, dále zlepšuje informovanost obyvatel obce, kteří mohou do této aplikace nahlížet.

 

Aplikace v současné době nabízí:

  • Nahlížení do KN
  • Podkladové mapy – Ortofoto, základní mapa, OpenStreetMap
  • Historické mapy – II. vojenské mapování
  • Katastrální mapy – Katastrální mapa, mapa bývalého PK
  • Budovy dle katastru
  • Pasport veřejného osvětlení
  • Inženýrské sítě -  Plynovod, elektro (zde se jedná pouze o orientační zakreslení a není zde zakresleno el. vedené mezi veřejným osvětlením)

 

Aplikace můžete najít na následujícím odkazu:  Mapový portál
       

 

Aplikace Digiregion