INFO: +420 468 000 248 | podatelna@vseradov.cz
Dnes je 15. června 2024 a svátek má Vít 10°C | Zítra Zbyněk 20°C

Provozní řád dětského hřiště

Provozní řád dětského hřiště

Provozní řád veřejného dětského hřiště           
   

1. Provozní doba hřiště je od 9 do 21 hod celoročně.

2. Mimo provozní dobu je vstup na hřiště zakázán.

3. Dětské hřiště je určeno dětem ve věku od 3 do 10 let. Každé herní zařízení je opatřeno tabulkou s určením věkové skupiny, případně váhy uživatele.

4. Každé malé dítě musí být při používání zařízení hřiště stále pod dohledem dospělé osoby

(rodiče, odpovědné osoby) dále jen „dohlížející dospělá osoba“ a nesmí být ponecháno o

samotě.

5. Dohlížející dospělá osoba je povinna, před tím, než se dítě dostane do kontaktu s herními

prvky hřiště, tyto překontrolovat, jsou-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku.

V případě zjištění, že je stavem zařízení hřiště ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí

dohlížející dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo.

6. Při používání herních prvku a provozování jiných pohybových aktivit je uživatelům hřiště

zakázána konzumace nápojů a potravin z důvodu nebezpečí jejich vdechnutí.

7. Pozor, v horkém počasí muže být povrch zařízení hřiště rozpálen na teplotu, při níž hrozí

vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem

překontrolovat a případné vstup dítěti zakázat.

8. Je-li povrch zařízení hřiště mokrý, vlhký nebo pokryt sněhem, je z důvodu bezpečnosti

vstup dětí na hřiště zakázán.

9. Je zakázáno přinášet, přivádět nebo nechat vnikat zvířata na hřiště.

10. Za úmyslné poškození zařízení hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním

provozního řádu nese odpovědnost v plné výši zákonný zástupce.

11. V případě úrazu, zjištěných poškození a závad na zařízení hřiště, je dohlížející dospělá

osoba povinna toto neprodleně oznámit provozovateli hřiště.

12. Na hřišti je nutné dodržovat čistotu a pořádek.

13. Porušení povinností tohoto provozního rádu je sankcionováno dle příslušných právních

předpisu.

14. Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba: 155

Policie: 158

Hasiči: 150

 

Revizní protokol:

 

Provozovatel:

Výrobce: Radek Herold

Čáslavská 229

284 01 Kutná Hora

www.monkeys.cz

 

Fotogalerie 1 fotek

Aplikace Digiregion