INFO: +420 468 000 248 | podatelna@vseradov.cz
Dnes je 19. července 2024 a svátek má Čeněk 16°C | Zítra Ilja 21°C

Dokumenty obce

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav

Dokument je archivován

Nadpis článku

Možnost nahlédnutí na návrh na Obecním úřadě Všeradov:

- každý čtvrtek 18-19h během úředních hodin
- mimo úřední hodiny po domluvě s paní Markétou Tlapákovou - 739 768 144
- mimo úřední hodiny po domluvě se starostkou Ing. Janou Pilařovou - 602 353 713 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Všeradov – oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim (dále jen „pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje účastníkům řízení, že v souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona je, počínaje dnem 07.08.2023, možno po dobu 30 dnů, tj. nejpozději do 06.09.2023 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Všeradov. Návrh je vystaven k nahlédnutí na pobočce (3. patro vlevo, kancelář 302) a na Obecním úřadu Všeradov, Obecním úřadu Vítanov a Obecním úřadu Vysočina.    

Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své námitky a připomínky u pobočky. K později podaným námitkám a připomínkám se dle ust. § 11 odst. 1 zákona nepřihlíží.


Po uplynutí výše uvedené doby svolá pobočka závěrečné jednání (§ 11 odst. 3 zákona), na kterém zhodnotí výsledky komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Všeradov a účastníky řízení seznámí s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.    

Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim
Státní pozemkový úřad 

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektornické úřední desce: 29.7.2023
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky: 6.9.2023

Aplikace Digiregion