INFO: +420 468 000 248 | podatelna@vseradov.cz
Dnes je 30. května 2024 a svátek má Ferdinand 18°C | Zítra Kamila 19°C

Dokumenty obce

Záměr obce prodat pozemek v jejím vlastnictví

Dokument je archivován

Nadpis článku

Obec Všeradov

 


Všeradov 39, 539 01, IČ: 00271209, Tel: 602353713, Email: starosta@vseradov.cz, Web: www.vseradov.cz

Záměr obce prodat pozemek v jejím vlastnictví 

Obec Všeradov zveřejňuje ve smyslu ustanovení §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Záměr prodat 

Část pozemku parcelní číslo 45/1, který bude oddělen GP v katastrálním území Všeradov o výměře cca 110m2Druh pozemku – ostatní plocha

Přílohou tohoto záměru je výtisk části katastrální mapy s vyznačením zde uvedeného pozemku.

Bližší informace lze získat u starostky obce Všeradov - Ing. Jana Pilařová, tel. 602 353 713,
email:
starosta@vseradov.cz .

Zájemci mohou svou písemnou žádost s kontaktními údaji předat na obecní úřad nebo zaslat poštou na adresu obecního úřadu Všeradov 39, 539 01 Hlinsko.

Ve Všeradově 5.4.2024  

                                                                                                                      Ing. Jana Pilařová
                                                                                                                             starostka

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 5.4.2024
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky: 6.5.2024

Příloha

Aplikace Digiregion