INFO: +420 468 000 248 | podatelna@vseradov.cz
Dnes je 30. května 2024 a svátek má Ferdinand 18°C | Zítra Kamila 19°C

Dokumenty obce

Informace o konání zasedání ZO Všeradov

Dokument je archivován

Nadpis článku

Plánované jednání zastupitelstva
Středa, 17.04.2024 v 17:30

 

Obec Všeradov
Obecní úřad Všeradov

INFORMACE

o konání zasedání Zastupitelstva obce Všeradov

Obecní úřad Všeradov v souladu s ust. § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Všeradov, svolaného starostou obce v souladu s ust. § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

 

Obec Všeradov – obecní úřad, Všeradov č. p. 39 (pozn. klub)

Doba konání:

 

 17.04.2024 od 17:30 hodin

Navržený
program:

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

Schválení programu:

1. Plnění programu rozvoje obce Všeradov – osvětlení
2. Plnění programu rozvoje obce Všeradov – prodejna
3. Řádná roční uzávěrka Smíšené zboží Všeradov s.r.o.
4. Obecně závazná vyhláška č.2/2020 o nočním klidu – výjimka
5. Pachtovní smlouva se Zemědělská a.s. Vysočina
6. Smlouva o zřízení služebnosti – Správa železnic, státní organizace
7. Smlouva o spolupráci mezi obcemi při financování úvazku koordinátora
    komunitního plánování sociálních služeb

8. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
9. Ostatní záležitosti obce
10. Rozpočtová opatření
11. Různé a diskuze

V obci Všeradov, dne 10.04.2024

                                                    Ing. Jana Pilařová v.r.
                                                    starosta
                                                    OÚ VŠERADOV

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a EÚD dne:         10.04.2024
Sejmuto z úřední desky a EÚD dne:             17.04.2024

 

Soubory ke stažení

Svolání ZO 17.04.2024

Aplikace Digiregion