INFO: +420 468 000 248 | podatelna@vseradov.cz
Dnes je 21. července 2024 a svátek má Vítězslav 18°C | Zítra Magdaléna 26°C

Dokumenty obce

Informace o konání zasedání ZO Všeradov

Dokument je archivován

Nadpis článku

Plánované jednání zastupitelstva
Středa, 05.06.2024 v 17:00

 

Obec Všeradov
Obecní úřad Všeradov

INFORMACE

o konání zasedání Zastupitelstva obce Všeradov

Obecní úřad Všeradov v souladu s ust. § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Všeradov, svolaného starostou obce v souladu s ust. § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

 

Obec Všeradov – obecní úřad, Všeradov č. p. 39 (pozn. klub)

Doba konání:

 

 05.06.2024 od 17:00 hodin

Navržený
program:

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

Schválení programu:

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, závěrečný účet a účetní závěrka obce Všeradov za rok 2023
2. Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji - smlouva
3. Prodej pozemku ve vlastnictví obce Všeradov
4. Malý Leader 2024 – smlouva o příspěvku a realizace 

5. Smluvní vztahy obce
6. Ostatní záležitosti obce
7. Rozpočtová opatření
8. Různé a diskuze 

V obci Všeradov, dne 29.05.2024

                                                    Ing. Jana Pilařová v.r.
                                                    starosta
                                                                OÚ VŠERADOV

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a EÚD dne:         29.05.2024
Sejmuto z úřední desky a EÚD dne:             05.06.2024

Soubory ke stažení

Svolání ZO 5.6.2024

Aplikace Digiregion