INFO: +420 468 000 248 | podatelna@vseradov.cz
Dnes je 21. července 2024 a svátek má Vítězslav 18°C | Zítra Magdaléna 26°C

Zeleň a životní prostředí

19. července 2016 | Všeradov

Nadpis článku

Zeleň a životní prostředí

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně – stručná specifikace projektu

 

Projekt č. 1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně podle studií obce.

  • Tento projekt v sobě obsahuje schválený záměr zastupitelstva obce  z roku 2014 revitalizovat veřejné plochy v lokalitě „náves“, „prodejna“ a „obecní úřad“. Poslední dvě revitalizace se nebudou realizovat s ohledem na záměr obce realizovat přednostně jiné projekty (již schválená dotace na revitalizaci veřejné plochy vedle budovy obecního úřadu pro rok 2015 s nákladem cca 450.000,- Kč při 25 % účasti obce byla ZO odmítnuta). V roce 2015 se realizovala revitalizace veřejných ploch na návsi v rozsahu odvodnění návsi, prořezání dřevin a vysázení květnaté louky. Z původního projektu byla vypuštěna cesta, která byla situována středem návsi a to z důvodu zachování původního charakteru návsi a zároveň vysokých finančních nákladů. Tato část revitalizace byla spolufinancována z operačního programu Životní prostředí, s celkovým nákladem 130 000,- Kč při spoluúčasti obce ve výši 10%. Výkresová dokumentace viz příloha.

 

  • Stav: Dokončeno

 

  • Popis revitalizace: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně byla zaměřena na návesní prostor obce Všeradov. V rámci akce se jednalo o regeneraci sídelní zeleně v obci na celkové ploše 0,366 ha. Vysazeno bylo 28 ks dřevin a ošetřeno 9 ks dřevin. Byla provedena obnova trávníku se zřízením květnaté louky (květnatá louka může napodobovat přirozená společenství bylin. Dodává danému místu eleganci, kouzlo venkova nebo přirozenost přírody). Do projektu revitalizace byly dále zahrnuty i kamenné patníky symbolizující bývalou kupeckou cestu, informační tabule a v neposlední řadě i oprava návesní studny a její drenáže.

Fotogalerie 4 fotek

Soubory ke stažení

Výkresová dokumentace

Aplikace Digiregion