INFO: +420 468 000 248 | podatelna@vseradov.cz
Dnes je 19. července 2024 a svátek má Čeněk 16°C | Zítra Ilja 21°C

Historie sboru

-

SDH Všeradov

Nadpis článku

Myšlenky založit v obci dobrovolný hasičský sbor byly již před světovou válkou.

První pokus se podařil v roce 1923, byla svolána schůze občanstva, kde bylo po debatě rozhodnuto sbor založit. Po provedení přípravných prací a formalit byly 26.7.1923 na schůzi obecního zastupitelstva přijaty a schváleny stanovy sboru ve znění pro hasičské sbory v české zemské hasičské jednotě sdružené. Téhož roku byla uspořádána taneční zábava, která skončila deficitem. To bylo vše, co vykonali a celá věc utkvěla na mrtvém bodě.

Až 5.12.1926 přikročili mladší občané všeradovští k dalšímu jednání, svolali ustavující valnou hromadu. Po rušné debatě bylo přikročeno k zápisu členstva a proběhly první volby funkcionářů.

Historicky je však založení sboru datováno až k 1.1.1927

Zakládajících členů bylo 11, činných 16, mimo členy přispívající.

K zakoupení obleků a výzbroje pro mužstvo bylo nutno opatřit peníze a k tomuto účelu byly provedeny sbírky v okolních vesnicích, které při svém zakládání sboru sbírky také provedly.

Na jaře roku 1927 byl založen odbor divadelní, kde pod jméno hasičského sboru přešlo ochotnické divadlo založené roku 1922.

V červnu 1928 zakoupena dvoukolová motorová stříkačka od firmy Stratílek ve Vysokém Mýtě za 33.000 Kč, které bylo naplno využito na podzim r.1928 při požáru v Možděnici.

Kronika také uvádí, že stavba hasičského skladiště proběhla v roce 1929, na hasičské zbrojnici je však rok 1926, i když sbor jako takový oficiálně existuje až od r. 1927. Je možné, že takto bylo učiněno na základě stanov, které byly podepsány v prosinci 1926.

Od roku 1933 přešla finanční povinnost ze sboru na obec důsledkem hospodářských poměrů a osobních sporů v obci a sbor nebyl schopen opatřit si peníze sám.

V roce 1934 byl neznámým pachatelem učiněn pokus o vykradení hasičského skladiště.

Na začátku 30. let byl obrovský ohlas po hraném divadle, který důsledkem hospodářské krize začal vážně opadat.

30.léta se nesla ve znamení oslav narozenin a úmrtí T.G.Masaryka

Ve 40.letech uzavřena u Hasičské vzájemné pojišťovny smlouva proti úrazům na jeden pár tažných koní požárního spřežení; dále bylo pojištěno 12 činných členů, 1 kočí, 1 motorová stříkačka, 1 ruční stříkačka, hasičské nářadí, zbrojnice.

Konaly se plesy, taneční zábavy a různá hasičská cvičení.

 

V roce 1975 přibyla do majetku stříkačka motorová přenosná PS 8.

Během roku byla vyřazena stříkačka motorová dvoukolová A 2 Stratílek, která byla při námětovém cvičení v Srní nenávratně poškozena.

V roce 2000 proběhla oprava hasičské zbrojnice a postaven sušák na hadice.

V roce 2005 byl sbor posílen o několik mladých členů, kde po tomto značně stoupla aktivita členů i občanů s Klubem přátel obce Všeradova. Součinnost těchto spolků se zaměřila především na kulturní činnost, a to především: MDŽ, pálení čarodějnic, dětské dny, dětské karnevaly, ekologické dny spojené s výlety, italské dny – vaření s Italem, vánoční posezení pro ženy, mikulášské nadílky, divadelní zájezdy, zájezdy do pivovarů, masopustní obchůzky.
Od roku 2013 jsou kulturní akce v obci pouze v režii dobrovolných hasičů a bohužel díky nedostatku členů

V roce 2019 se uskutečnilo první rozsvěcení vánočního stromečku vedle Smíšeného zboží Všeradov a od té doby, vyjma Covidu, se občané s velkou oblibou schází "nasát" vánoční atmosféru .

 

Aplikace Digiregion